Ada Aktan Sİgorta
Hayat Sigortaları
Hayat SigortalarıGrup Hayat Sigortası, aynı tüzel kişilik çatısı altında çalışan (en az 10 kişi olmak kaydı ile) veya o tüzel kişilikle ilişkisi olan kişilerin sigorta süresi içerisinde vefat, kaza sonucu vefat, sürekli sakatlık (kaza veya hastalık sonucu vefat, sürekli sakatlık (kaza veya hastalık sonucu) hallerinden herhangi biriyle karşılaşması durumunda seçtikleri sigorta bedeli üzerinden tazminat ödenmesini sağlayan bir hayat sigortasıdır.
 
 
 
 
:: Diğer Hizmetler + tüm hizmetleri gör
 
- Ferdi Kaza Sigortası
- Konut Sigortası
- İş Yeri Sigortası
- Ferdi Kaza Sigortaları
- Groupama Sigorta Ürünleri
- Kasko Sigortası
 
 
Pro WEB